[Tar pulsen på er web-site]

En komplett WEB-Diagnos TM på er egen site

De flesta svenska företag och organisationer har idag en egen web-site på nätet. Det är en viktig och naturlig del i marknadsföringen. Men hur vet du om den är bra eller dålig? Och hur kan du få ännu fler att hitta just er information?

WEB-Diagnos TM är ett verktyg som används som en oberoende kvalitetsmätare av hur information och teknik hanterats på en web-site. 

Vi erbjuder en kvalitetsdiagnos av er web-site. Vi går  bland annat igenom faktainnehåll, informationens struktur, användarvänlighet, träffbild vid sökning samt inte minst hur väl tekniken hanterats när informationen lagts ut på nätet. 

Vi har definierat en ny modell för att mäta mognadsgraden på ett företags internetsatsning. 
Modellen kallas "Affärstrappan" och vi mäter var ni idag står på denna trappa, målet är att hjälpa er att steg för steg klättra på denna för att kunna öka företagets affärer. 

Rapporten visar alla de 50 talet punkter som diagnosen går igenom samt en förklarande text till varje delmoment, en lättläst sammanfattning över resultatet i varje delmoment samt en betygskala  presenteras också.


Diagnosens mål

Diagnosen vänder sig till kvalitetsmedvetna företag som vill kunna mäta kvaliteten på sin web-site. Efter genomgången diagnos har man alla grundfakta som behövs för att starta en förbättring/vidareutveckling av företagets web-site.
 
 
Beställning och leverans:  Beställning görs via fax eller E-mail, efter bekräftelse levererar vi en skriftlig rapport över resultatet från diagnosen.
Pris: 3.700 kr exkl moms per enskild diagnos/web-site.
2.700 kr exkl moms vid abonnemang (4 per år).
-Priset inkluderar skriftlig rapport med resultat och beskrivande text för varje delmoment och summering/betyg, samt en beskrivning av modellen "Affärstrappan". 

För beställning fyller du i beställningsformuläret eller  faxar 0706-16 99 85
Efter bekräftelse startar vi med diagnosen -rapporten kommer per post tillsammans med fakturan.

Hör gärna av dig om du har några frågor!

Katarina.Bergstrand@tanker.se 
Utbildningsansvarig

WEB-DiagnosTM är ett registrerat varumärke som ägs av Tanker AB.
Copyright © 1999, 2000 Tanker AB

 
     
     
  - Mer info -  

Referenslistan

Nu kan du även göra beställningar on line
     
Tanker AB
Grev Turegatan 58
114 38 Stockholm
Tel: 08-613 00 20
Fax: 0706-16 99 85