[Tar pulsen på er web-site]Endagsutbildning i kvalitetsuppföljning
De flesta svenska företag och organisationer har idag en egen web-site på nätet. Det är en viktig och naturlig del i marknadsföringen. Men hur vet du om den är bra eller dålig? Och hur kan du få ännu fler att hitta just er information?
WEB-Diagnos TM är ett verktyg som används som en oberoende kvalitetsmätare av hur information och teknik hanterats på en web-site.  Vi erbjuder en heldagsutbildning där deltagaren vid dagens slut har genomfört en kvalitetsanalys av den egna web-siten. I analysen går vi bland annat igenom faktainnehåll, informationens struktur, användarvänlighet, träffbild vid sökning samt inte minst hur väl tekniken hanterats när informationen lagts ut på nätet.  Vi har definierat en ny modell för att mäta mognadsgraden på ett företags internetsatsning. Modellen kallas "Affärstrappan" och vi visar steg för steg hur man klättrar på denna för att kunna öka företagets affärer.

Förkunskaper och mål
Kursen vänder sig till dig som på något sätt har inflytande över utformningen av en web-site. Efter genomgången utbildning besitter deltagaren de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att driva eller starta upp kvalitetsuppföljning av web-siter.
Det förutsätts att deltagarna har viss datorvana.
Varje deltagare avslutar utbildningen med att tillämpa WEB-Diagnos TM på företagets egen web-site. Målet är att öka värdet på företagets internetsatsning.

Tid och plats:  Alla utbildningar sker hos respektive företag alternativt Källhagens värdshus, Djurgårdsbrunnsvägen 10, Stockholm
Pris: 6.800 kr exkl moms per deltagare. Priset inkluderar dokumentation i form av kurspärm och CD-Rom, kvalitetsanalys av företagets web-site samt utbildningscertifikat. Förtäringen består av förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagskaffe med kaka. 

Hör gärna av dig om du har några frågor!

Katarina.Bergstrand@tanker.se 
Utbildningsansvarig

WEB-DiagnosTM är ett registrerat varumärke som ägs av Tanker AB.
Copyright © 1999, 2000 Tanker AB

     
     
  - Mer info -  


Referenslistan

Nu kan du även göra beställningar on line

     
Tanker AB
Kungsgatan 35
111 56 Stockholm
Tel: 08-613 00 20
Fax: 0706-16 99 85