Exempel ur protokollet:

Informationsstruktur:
 JA  NEJ
Är informationsdjupet maximerat till 4 nivåer?
Enkelt navigeringssystem (ej dubbelt/oklart)? 
Finns länk till startsida på alla sidor? 
Är alla länkar fungerande?
Info. på alla sidor (ej tomma/arbete pågår)?

Om besökaren måste klicka sig ned "djupt" i strukturer så riskerar informationen att bli oöverskådlig. Användande av ramar och/eller menyer kan förenkla för besökaren att orientera sig. Om tomma eller "arbete pågår" sidor finns så tröttnar besökaren ganska snabbt.

Användarvänlighet:
 JA  NEJ
Finns "feedback" formulär eller liknande?
Datum för senaste uppdatering?
Finns flera språk?
Är sidorna kompletta på använda språk?
Konsistenta språkversioner?

Formulär för feedback kan användas för att ta reda på om besökaren verkligen hade nytta av besöket. Används flera språk? Är informationen komplett på alla språk? Om flera språk används bör de vara konsistenta. Om besökaren valt Engelska som språk är det störande om en sida på Svenska plötsligt uppenbarar sig.
 
     
     
  -Mer info -  

Referenslistan

Nu kan du även göra beställningar on line
     
Tanker AB
Kungsgatan 35
111 56 Stockholm
Tel: 08-613 00 20
Fax: 0706-16 99 85