- M-Gate -


Vår produkt för mobila maskin-maskin tillämpningar
"M-Gate".

Vi har nu lagt till stöd för höghastighets GPRS vilket medför att användningsområdet och säkerheten har utökats väsentligt. Tekniken med en mobil gateway kan användas för att via GSM nätet knyta ihop trådlösa övervakningstillämpningar för industriapplikationer med internet.

Med Tankers M-Gate öppnas möjligheten att ansluta bussar, truckar, biljettautomater eller industrisystem till ett trådlöst nätverk som kan övervakas och larma via internetbaserade verktyg (e-mail, webläsare) såväl som faxar, telefoner och mobiltelefoner.

Tänkbara applikationer är datainsamling från fordonsflottor, el- och vattenmätare, tillfälliga larminstallationer vid byggarbetsplatser, brand och inbrottsskydd i byggnader, kombinerade nödlarm och övervakning av hissar eller mynträknare i parkerings- och varuautomater.

M-Gate består av en GSM/3G/4G RBSpool, en uppsättning databashanterare och internetanslutningar. Programvaran är helt egenutvecklad och baserad på Windows™ eller Linux teknik


Nyfiken: Behöver ni konsulthjälp, tekniskt stöd i något nytt projekt eller bara vill veta vad den här nya tekniken kan användas till, skicka oss ett mail så skall vi se vad vi kan göra: help@tanker.se

Jobb: Om du är intresserad av att arbeta inom mobil kommunikation, skicka ett mail och berätta lite om dig själv: jobb@tanker.se

Välkommen!
 
 
     
     
 
 - Mer Info -

 
   08-6130020  
Tanker AB
Grev Turegatan 58
114 38 Stockholm
Tel: 08-613 00 20
Fax: 0706-16 99 85