Tanker är ett teknikutvecklingsbolag

Vi säljer avancerade konsulttjänster och egenutvecklade produkter. Vi tycker att teknik är bland det roligaste som finns och satsar allt på att hålla oss i teknikens absoluta framkant.

Vi hjälper till

Genom vårt breda tekniska kunnande och stora erfarenhet kan vi snabbt ge er en analys av det projekt ni har eller planerar att starta.
Vi hjälper till i era projekt, med delprojekt, kompletta utvecklingsuppdrag eller utredningar.

Framtidens tektik

Vi söker lösningar som kommer att förändra världen! Vi är en del av framtidens tekniska utvecklingen.

– Självkörande bilar, mikronät och nya jordbruksmetoder är våra viktigaste projekt.

Ingenjörskonst

Du lever med den utan att tänka på att en massa timmar lagts ned på att du skall slippa läsa manualer eller fundera över hur saken fungerar.

Många tycker idag

Många tycker idag att teknik är något nödvändigt men jobbigt och intresserar sig inte speciellt mycket för den senaste teknikens landvinningar. Vi på Tanker letar istället ständigt efter ny teknik, genom att hålla sig framme när ny teknik introduceras skapar man nya möjligheter, tjänster och produkter. Söker Ni någon som kan hjälpa er med tekniska […]